Αγορά νέων φορτηγών από την «ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ» για την ενίσχυση της δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς

 Η εταιρεία ανακύκλωσης «ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.» τον Ιανουάριο του 2018, θέλοντας να ενισχύσει τον ιδιόκτητο στόλο φορηγών οχημάτων που χρησιμοποιεί για την μεταφορά των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων των πελατών της από και προς τις εγκαταστάσεις της, προχώρησε στην αγορά δύο (2) νέων φορτηγών οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.

Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της η «ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» συνεχίζει να εκυνχρονίζει τον στόλο της  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.