Ανανέωση της δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Θεσσαλίας από την ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ

 Ανανέωση της δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Θεσσαλίας από την ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ

Η εταιρεία ανακύκλωσης «ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.» τον Νοέμβριο του 2017 πραγματοποίησε την ανανέωση της άδειας συλλογής και μεταφοράς της για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πιο συγκεκριμένα, και με βάση την νέα αδειοδότηση της από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 2819/181144/15-11-2017 η ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. δύναται να μεταφέρει ένα ευρύ σύνολο μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που περιγράφεται αναλυτικά σε αυτή σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η εταιρεία ανακύκλωσης «ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.»  για τις μεταφορές των αποβλήτων χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο στόλο φορτηγών παρέχοντας στους πελάτες της ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.