Λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης της ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

 Η ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. όντας πρωτοπόρα στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, στοχεύοντας στην μείωση του παραγόμενου όγκου αποβλήτων αλλά και θέλοντας να αυξήσει το εύρος των μη επικινδύνων αποβλήτων που δύναται να επεξεργάζεται με βάση την Νομοθεσία, προχώρησε στην δημιουργία μιας πλήρως αδειοδοτημένης Μονάδας Κομποστοποίησης.

Οι εγκαταστάσεις της νέας μονάδας βρίσκονται πλησίον του εργοστασίου διαχείρισης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων της ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Η ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. έχει συνάψει σχετικές συμβάσεις με κατάλληλα αδειοδοτημένους τελικούς αποδέκτες για την διάθεση του παραγόμενου κόμποστ.  

Η λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης ξεκίνησε στις 08 Νοεμβρίου 2016 και η ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.  προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την παραγωγή τελικού προϊόντος