Ολοκληρώθηκε στην ΒΙ. ΠΕ. Μαρκοπούλου η μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων

Το Μάιο του 2008 ολοκληρώθηκε στην ΒΙ. ΠΕ. Μαρκοπούλου η μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, αποσκοπώντας στη μείωση του συνολικού όγκου απορριμμάτων και στην ανακύκλωση των υπό διαλογή υλικών.