Σύναψη σύμβασης με ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

Στις 19/12/2008 η εταιρεία μας προχώρησε στην σύναψη σύμβασης με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, το εγκεκριμένο σύστημα συλλογικής ενναλλακτικής διαχείρησης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμου, εθνικής εμβέλειας.