Αγορά Press Containers νέας τεχνολογίας

Τον Νοέμβριο του 2009 η εταιρεία προέβη στην αγορά σημαντικού αριθμού Press Containers νέας τεχνολογίας, προκειμένου να ανταπεξέλθει επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.