Εγκατάσταση σταθμού επεξεργασίας πλαστικού

Τον Δεκέμβριο του 2009 στο χώρο του εργοστασίου της εταιρείας, εγκαταστάθηκε επιτυχώς ειδικός σταθμός επεξεργασίας διαφόρων τύπων πλαστικού. Στην συγκεκριμένη εγκατάσταση το υλικό που παραλαμβάνεται, τεμαχίζεται, συσκευάζεται και κατόπιν οδηγείται στους αρμόδιους φορείς, για την ολοκλήρωση της ανακύκλωσης του.