Σύμβαση με τον φορέα ανακύκλωσης λαμπτήρων ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ

Τον Ιούλιο 2010 η εταιρεία μας προχώρησε στην σύναψη σύμβασης με την ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης λαμπτήρων.