Η ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ενισχύει την Ελληνική βιομηχανία

Τον Ιανουάριο του 2011 η ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  προχώρησε στην αγορά Press Containersδιαφόρων χωρητικοτήτων και μεγεθών, νέας τεχνολογίας και ισχυρής συμπίεσης από την εταιρία NETMETAL, διαπιστώνοντας την ανάγκη σημαντικής μερίδας συνεργατών μας για αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων τους. Η NETMETAL  έχει την έδρα της και τις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, όπου κατασκευάζει τα υψηλής ανθεκτικότητας containers της.

Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε ως χώρα, η ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ συνεχίζει να επενδύει στην Ελληνική αγορά. Κατ’ αυτό τον τρόπο, όχι μόνο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της στην Ελληνική βιομηχανία, αλλά την ενισχύει με κάθε ευκαιρία. Στόχος της εταιρείας, πέραν της ανάπτυξης του τομέα της διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των συνεργατών της, είναι η στήριξη της Ελληνική οικονομίας και της εγχώριας βιομηχανίας. Με τον τρόπο αυτό η ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, συμβάλει στην προσπάθεια διατήρησης των εγχώριων θέσεων εργασίας, μέσα σε ένα αναμφίβολο και αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον. 
      
Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι συνεργάτες της ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  θα γνωρίζουν ότι μπορούν να εφοδιαστούν με συλλογείς (containers) υψηλής αποδοτικότητας, σε συνδυασμό με τη δέσμευση για υψηλή ποιότητας εξυπηρέτηση που ήδη απολαμβάνουν, δείχνοντας παράλληλα την απαραίτητη μέριμνα στη «διαλογή στην πηγή» που η εταιρεία προωθεί σαν τρόπο για την καλύτερη αξιοποίηση των όποιων στερεών αποβλήτων.