Σύμβαση με ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ (εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΕΚ)

Η ΝΕΙΛΟΣ ΕΠΕ τον Σεπτέμβριο του 2012 υπέγραψε σύμβαση με την ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ - σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων - το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του νόμου 2939/2011 για ην περιφέρεια Αττικής και τους Νομούς Βοιωτίας και Εύβοιας.

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται και διαχειρίζεται στις εγκαταστάσεις της τα απόβλητα κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων στα πλαίσια λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.