Η ΝΕΙΛΟΣ αλλάζει επωνυμία

Από τις αρχές Νοεμβρίου 2013 η ΝΕΙΛΟΣ αλάζει εταιρική μορφή και από ΕΠΕ γίνεται Α.Ε.

Έτσι πλέον τα νέα στοιχεία της εταιρείας ειναι : ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε. με δραστηριότητα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ