Προφίλ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ αφορούν ολόκληρο το φάσμα της Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ αφορούν τις εξής δραστηριότητες :
 • Διαχείριση, αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή και δεματοποίηση, πάσης φύσεως αποβλήτων και ανακυκλώμενων ή μη υλικών                                                                                                                 
 • Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής αποβλήτων και καθαριότητας και μίσθωση αντίστοιχου εξοπλισμού για Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς                                                                      
 • Ενοικίαση απορριμματοκιβωτίων ανοικτού (open top container) και κλειστού τύπου (close top container) για τα αποβλητα, αδρανή υλικά (ΑΕΚΚ) και ογκώδη αντικείμενα και αποκομιδή τους με ειδικά αδειοδοτημένα οχήματα                                  
 • Eνοικίαση απορριμματοσυμπιεστών (press container) για απόβλητα που μπορούν να συμπιεστούν και ανακυκλώσιμα υλικά οπως χαρτί, χαρτόνι, μαλακά πλαστικά κ.α. και αποκομιδή τους με ειδικά οχήματα.
 • Ενοικίαση καθαρισμού εργοταξίων και άλλων χώρων από ειδικευμένα συνεργεία, σε συνεργασία με την αποκομιδή των αποβλήτων                                        
 • Αποκομιδή με ειδικά οχήματα (αρπάγες) αλλά και με απορριμματοκιβώτια ανοικτού τύπου, scrap (ρετάλι) σιδήρου, αλουμινίου και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών από τα διάφορα εργοτάξια και διάθεσή τους στις βιομηχανίες μετάλλων.                                                               
 • Αποκομιδή χαρτιού, από τα διάφορα σημεία παραγωγής (χαρτοβιομηχανίες, βιβλιοδετεία, κ.ο.κ.) σε συνδυασμό με την μίσθωση αντίστοιχου εξοπλισμού (open top containers, press containers) και διάθεσή τους στις βιομηχανίες χάρτου.
 • Επεξεργασία ξύλου από τεμαχιστή (shredder) απ’ όπου προκύπτει θρυμματισμένο κλάσμα, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται σε εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης

Η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ είναι συμβεβλημένη με τους αρμόδιους φορείς για την ανακύκλωση:

         1. ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) 
         2. ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) 
         3. ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ (ανακύκλωση ηλεκτρικών συσσωρευτών οχημάτων) 
         4. RE-BATTERY Α.Ε.(σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών)

         5. ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ (ανακύκλωση λιπαντικών) 
         6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε (ανακύκλωση ΑΗΗΕ)     
         7. ECO-ELASTIKA (ανακύκλωση ελαστικών οχημάτων)                                                                  
         8.  ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ – απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων)

         9. ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ– απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων)
       10. ΑΝΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ (Αποκατάσταση Λατομείου ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ

Το εργοστάσιο της εταιρείας που βρίσκεται στη ΒΙ. ΠΕ. Μαρκοπούλου, έμπρακτα επιδεικνύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της ΝΕΙΛΟΣ A.E., έχει πιστοποιηθεί κατά:  
 1. ISO 14001:2015 - Πιστοποίηση όρων σε εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 2. ISO 9001:2015 - Πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
 3. ISO 45001:2015 - Πιστοποίηση για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων στην εταιρεία
 4. ISO 39001:2012 - Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης οδικής ασφάλειας
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων, η Εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ διαθέτει οργανωμένο Τμήμα Περιβάλλοντος, με σκοπό τον αρτιότερο σχεδιασμό και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη για την εφαρμογή των βέλτιστων περιβαλλοντικά και τεχνοοικονομικά λύσεων. Επίσης έχει σκοπό, να παρέχει στους συνεργάτες της όλες τις απαραίτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και ενημέρωση για τις εξελίξεις στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κατευθύνει τις ενέργειες των συνεργατών της έτσι ώστε να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης τους προτείνει τις βέλτιστες ορθές πρακτικές για την διαχείριση των μη επικύνδυνων στερεών αποβλήτων τους.  
 
Τηρεί δε αρχείο νομοθεσίας, το οποίο ενημερώνεται συχνά, για την αποφυγή ατασθαλιών και για να διαβεβαιώσει τους πελάτες της ότι οι υπηρεσίες που τους παρέχονται, αποτελούν σκέλη συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων και ρυθμίσεων.