ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
Παναγίτσας 19, (Θέση Βαρκαρέζα)
ΒΙ. ΠΕ. Μαρκοπούλου - Αττική  
TK 19003 - ΤΘ 20001
Τηλ. : 22990 41215 - 6, 22990 22131, 22990 23343  

Ηλεκτρονική επικοινωνία με e-mail:  

info@neilos.gr (Γενικές Πληροφορίες)
sales@neilos.gr (Τμήμα Πωλήσεων)
accounting@neilos.gr (Λογιστήριο)
transport@neilos.gr (Γραφείο Κίνησης)
environmental@neilos.gr (Τμήμα Περιβάλλοντος)