ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
Παναγίτσας 19, (Θέση Βαρκαρέζα)
ΒΙ. ΠΕ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας - Αττική - TK 19003
Τηλ. : 22990 22131, 23343, 41215-6  &  Fax : 22990 41266

Ε-mail:   info@neilos.gr (Γενικές Πληροφορίες)
                sales@neilos.gr (Τμήμα Πωλήσεων)
                accounting@neilos.gr (Λογιστήριο)
                transport@neilos.gr (Γραφείο Κίνησης)
                environmental@neilos.gr (Τμήμα Περιβάλλοντος)