Πώληση Εξοπλισμού

H ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ εκτός από την ενοικίαση του εξοπλισμού της, ασχολείτε και με την πώληση σε προϊόντα που αφορούν containers όλων των τύπων και μεγεθών, καθώς και χημικών τουαλετών.

 Συγκεκριμένα:
  • Πώληση απορριμματοκιβωτίων ανοικτού (open top container) και κλειστού τύπου (close top container) για τα απορρίμματα, μπάζα και ογκώδη αντικείμενα. Τα μεγέθη τους ποικίλουν από 3m3 έως 35 m3
  • Πώληση απορριμματοσυμπιεστών (press container) για απορρίμματα και χαρτί. Οι αεροσυμπιεστές είναι των 10 έως 20 m3. 
  • Πώληση χημικών τουαλετών, ανοικτού και κλειστού τύπου. 
  • Πώληση συλλεκτήρων μπαζών βαραίου τύπου για απόρριψη υλικών κατεδάφισης απο ύψος