Πώληση Εξοπλισμού

H NEIΛΟΣ A.E. εκτός από την ενοικίαση του εξοπλισμού της, ασχολείτε και με την πώληση σε προϊόντα που αφορούν σε containers όλων των τύπων και μεγεθών, καθώς και σε χημικές τουαλέτες.

 Συγκεκριμένα:
  • Πώληση απορριμματοκιβωτίων ανοικτού (open top container) και κλειστού τύπου (close top container) για τα απορρίμματα, μπάζα και ογκώδη αντικείμενα. Τα μεγέθη τους ποικίλουν από 7m3 έως 35 m3. 
  • Πώληση απορριμματοσυμπιεστών (press container) για απορρίμματα και χαρτί. Οι αεροσυμπιεστές είναι των 10 έως 20 m3. 
  • Πώληση χημικών τουαλετών, ανοικτού και κλειστού τύπου. 
  • Πώληση συλλεκτήρων υλικών κατεδάφισης