Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS)
  
Τι είναι το EPS

Η Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), το γνωστό μας  φελιζόλ, είναι ένα ελαφρύ, άκαμπτο, πλαστικό και αφρώδες υλικό που παράγεται από συμπαγείς σταγόνες πολυστυρολίου και αέρα.


Ιδιότητες – Χρησιμότητα –Δυνατότητες Ανακύκλωσης του EPS

Η διογκωμένη πολυστερίνη - EPS αποτελείται από 94% έως 98% εγκλωβισμένο αέρα μέσα σε μια κυψελωτή δομή και για το λόγο αυτό είναι πολύ ελαφρύ. Επίσης, είναι ένα εξαιρετικά σταθερό υλικό στο χρόνο, η μοναδική δομή του έχει το πλεονέκτημα της μεγάλης αντοχής σε θλίψη, δεν απορροφά την υγρασία και όπου απαιτείται είναι αυτοσβενύμενο (σε περίπτωση φωτιάς δεν αναφλέγεται αλλά μαλακώνει, διαστέλλεται και τελικά λιώνει). Τέλος μπορεί να διαμορφωθεί σε καλούπι.

Λόγω των ανωτέρω ιδιοτήτων το EPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θερμομόνωση και ηχομόνωση, ως γεωαφρός, σε συσκευασίες (για τη μεταφορά ευαίσθητων εμπορευμάτων, νωπών τροφών κλπ), αλλά και για την παραγωγή διακοσμητικών ειδών (ροζέτες, φουρούσια μπαλκονιών κλπ).

Το EPS είναι 100% ανακυκλώσιμο. Μπορεί να είτε να λειωθεί είτε να συμπιεστεί, με σκοπό να δημιουργηθεί συμπαγής πολυστερίνη PS, που αποτελεί Α΄ ύλη για είδη όπως γλάστρες, κρεμάστρες για ρούχα και υποκατάστατα του ξύλου ή άλλων υλικών από τα οποία μπορούν να φτιαχτούν χρηστικά αντικείμενα, όπως δίσκοι σερβιρίσματος παιχνίδια κ.λπ.


Διαχωρισμός – Διάθεση του EPS από την Νείλος Α.Ε.

Η Νείλος Α.Ε., έχει την δυνατότητα να διαχωρίσει πλήρως αυτήν την ροή των αποβλήτων και με την χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, (μέσω διαδικασίας τεμαχισμού και τελικής συμπίεσης), πετυχαίνει τη μείωση του όγκου, την ανακύκλωση περισσότερου υλικού και την πιο εύκολη μεταφορά του, σε κατάλληλους και αδειοδοτημένους φορείς για να ολοκληρωθεί η ανακύκλωση του.