Μέταλλο

 

H ανάκτηση των απορριπτόμενων μετάλλων και η ακόλουθη ανακύκλωσή τους, έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για τη συλλογική προσπάθεια που λαμβάνει χώρα, ώστε να αποφευχθεί η εξάντληση των αποθεμάτων του πλανήτη.

Η χαλυβουργία, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα εφοδιάζεται συστηματικά με υλικά προς ανακύκλωση, αξιοποιώντας τα με υψηλές αποδόσεις.
 
Επιγραμματικά τα οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση των ποσοτήτων «άχρηστων» μετάλλων αναφέρονται παρακάτω: 

  εξοικονομείται ενέργεια και νερό 

  διατηρούνται τα αποθέματα των ορυκτών του πλανήτη  

  μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση   

 
Με την ανακύκλωση 40 κιλών σιδήρου ή χάλυβα από τα κουτάκια αναψυκτικών εξοικονομούμε: 
 • 144 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας
 • 63 λίβρες ή 20.630 κιλά γαιάνθρακα
 • 112 λίβρες ή 36.675 κιλά σίδηρο
 • 5,4 λίβρες ή 1.768 κιλά ασβεστόλιθο
Σε παγκόσμια κλίμακα η χαλυβουργία σήμερα καλύπτει περίπου το 50% των αναγκών της σε σίδηρο από τα μεταλλικά κατάλοιπα. Παρόλα αυτά τα περιθώρια για πιο αποτελεσματική ανακύκλωση είναι τεράστια σε πάρα πολλές χώρες.
 
Τα απορρίμματα που προορίζονται για ανάκτηση ή ανακύκλωση προέρχονται από τρεις κυρίως πηγές: 
 • τις μεγάλες βιομηχανίες που αφήνουν πολλά μεταλλικά κατάλοιπα
 • τα διάφορα συνεργεία αυτοκινήτων
 • τις κατεδαφίσεις κτιρίων και τη διάλυση εξοπλισμών που περιέχουν μέταλλα 
Μερικές από τις κατηγορίες μετάλλων που διαχειρίζεται είναι :
 • Χαλκός (σκράπ, τέφρες, λιμδούρες)
 • Ορείχαλκος
 • Αλουμίνιο (σκράπ, γρέζια, τσίγκος offset αλουμινίου)
 • Ψευδάργυρος
 • Καλώδια (ανάμεικτα)
 • Σίδερο 

 Η ΝΕΙΛΟΣ A.E. συλλέγει και επεξεργάζεται σημαντικές ποσότητες μετάλλων σε διάφορες μορφές όπως “scrap” κ.α. και κατόπιν τις οδηγεί στους αρμόδιους τελικούς αποδέκτες προς ανακύκλωση.