Πλαστικό

Τα πλαστικά είναι υλικά υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, χαμηλής τιμής και πολύ πρακτικά και χρήσιμα για τη συσκευασία πολλών προϊόντων. Η εκτεταμένη όμως χρήση τους και η αργή αποδόμησή τους τα καθιστά ένα από τα βασικά συστατικά ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία, εκτός της προφανούς αισθητικής, μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω σημαντικές επιπτώσεις στο εκάστοτε οικοσύστημα, ιδίως κατά την αποικοδόμησή τους και τη διαίρεσή τους σε μικρότερα τεμαχίδια, ικανά να διεισδύσουν στην τροφική αλυσίδα. 


Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι πάνω από 1.000.000 πουλιά βρίσκουν το θάνατο σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας των πλαστικών, ενώ 10.000 ψάρια πεθαίνουν στη Μεσόγειο εξαιτίας των πλαστικών και άλλων μικροαντικειμένων που καταλήγουν στη θάλασσα. 

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταλήγουν περίπου 30.000 τόνοι πλαστικό στις χωματερές ή ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, από τις πάσης χρήσεως σακούλες μόνο, η αποικοδόμηση των οποίων, ενδέχεται να διαρκέσει έως και 20 χρόνια. Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό αναψυκτικών κυκλοφορεί σε πλαστικά μπουκάλια που δεν επιστρέφονται, ενώ οι περισσότερες εταιρείες εμφιαλώνουν το νερό σε πλαστική φιάλη μιας χρήσης, η οποία για να αποσυντεθεί πλήρως μπορεί να χρειαστεί και 450 χρόνια . 

Η ανακύκλωση του πλαστικού γίνεται σήμερα σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, σχεδόν ασήμαντο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανακύκλωση των πλαστικών είναι η ποικιλία των πλαστικών υλών και η δυσκολία στην αξιοποίησή τους, αν δεν προηγηθεί ένα αρκετά δαπανηρό στάδιο διαχωρισμού. 

Η βιομηχανία πλαστικού πάντως έχει αναπτύξει την ανακύκλωση, κυρίως όσον αφορά τα υπολείμματα (σκραπ) πλαστικού από την παραγωγική διαδικασία. Από τους 300.000 τόνους πλαστικού που καταναλώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, οι 25.000 - 30.000 τόνοι προέρχονται από πλαστικά που ανακυκλώνονται. 

Στη ΝΕΙΛΟΣ επεξεργαζόμαστε πλαστικά πάσης φύσεως και προελεύσεως όπως : 

 PET ή PETE : Τετραφθαλικός πολυεστέρας (Τετραφθαλικός εστέρας του πολυαιθυλενίου) 

HDPE : Πολυαιθυλαίνιο υψηλής πυκνότητας 

PVC : Χλωριούχο πολυβινύλιο 

LDPE : Πολυαιθυλαίνιο χαμηλης πυκνότητας 

PP : Πολυπροπυλαίνιο 

 PS : Πολυστυρόλιο ή πολυστυρένιο 

 ΑΛΛΑ : Όλα τα άλλα υλικά δεν ανήκουν σε κάποια απο τις παραπάνω κατηγορίες όπως Ακρυλονιτρίλιο, Βουταδένιο, Στυρόλιο ΑBS κ.α. 

 Μετά τον ενδελεχή διαχωρισμό τους, ακολουθεί ο τεμαχισμός τους και η μεταφορά στους αρμόδιους αποδέκτες για την τελική μετατροπή του υλικού σε νέο εμπορεύσιμο προϊόν.