Χαρτί

 Η ανακύκλωση του χαρτιού, έχει γίνει επιτακτική ανάγκη στη σύγχρονη κοινωνία. Δεδομένων των πολλαπλών αρνητικών επιδράσεων* που μπορεί να επιφέρει στο φυσικό περιβάλλον η παραγωγή του είναι προφανές ότι η ουσιαστικότερη κίνηση ελάττωσης αυτών, είναι η επαναχρησιμοποίηση του «άχρηστου». 


*(από την εκμετάλλευση δασικών εκτάσεων για τη συλλογή πρώτης ύλης, την κατανάλωση σημαντικού αριθμού φυσικών πόρων για τη μετατροπή της ξυλείας στην επιθυμητή μορφή, αλλά και την τελική απόρριψη του),  

 
 
 
Οι ωφέλειες για το εκάστοτε οικοσύστημα είναι πολλαπλές:
  • Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους. 
  • Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι. 
  • Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων 
  • Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για την συμμετοχή στη διάσωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής
Τι κερδίζουμε από ένα τόνο ανακυκλωμένο χαρτί :
  • Σώζονται 17 δέντρα.
  • Εξοικονομείται ενέργεια και κατανάλωση νερού κατά 50%. 
  • Επιτυγχάνεται μείωση ρύπανσης κατά 74% 
  • Μειώνεται ο όγκος των αποβλήτων που οδηγείται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. 
  • Δημιουργούνται 5πλάσιες θέσεις εργασίας.

Η ΝΕΙΛΟΣ A.E. αναλαμβάνει τη συλλογή ποσοτήτων χαρτιού, τη δεματοποίησή τους και την τελική μεταφορά τους στον αρμόδιο αποδέκτη για την ολοκλήρωση της ανακύκλωσής τους.