Καλώς ήλθατε στην ΝΕΙΛΟΣ A.E.

Τα στερεά απόβλητα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης του περιβάλλοντος στην εποχή μας. Είτε πρόκειται για επικίνδυνα ή μη, εύκολα ή δύσκολα αποδομήσιμα, οικιακά ή βιομηχανικά κλπ. τα απορρίμματα δεν παύουν να είναι μια απειλή για το οικοσύστημα, ανθρωποκεντρικό ή φυσικό.

Οι κατά καιρούς στρατηγικές που έχουν ληφθεί δεν απέφεραν τα απαιτούμενα αποτελέσματα, και σαν συνέπεια αυτών, οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων συσσωρεύουν πλέον σεβαστούς όγκους άχρηστων - αλλά και ανακυκλώσιμων - υλικών.

Όπως είναι προφανές η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη. Μια τέτοιου είδους προσπάθεια λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας.